2014.03.29 - svod mladých - zleva: Anthony, Aira, máma Fira, Arixa, Adriana, otec Alex